ปลาเทวดา

 

 

  • รูปร่างลักษณะ  

  • – เป็นปลาแบนข้าง ลำตัวกว้างเล็ก ครีบหลังเป็นกระโดงสูงอยู่ค่อนไปทางด้านหาง ครีบด้านท้องก็ทำนองเดียวกัน คีบหางแบนเป็นแพนใหญ่ รูปทรงเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก ริมฝีปากค่อนข้างเล็ก ดวงตากลมโต ปลาเทวดามีหลายสี ตามสายพรรณแตกต่างกันออกไป เช่น เทวดาดำ เทวดาหินอ่อน เทวดาขาว เป็นต้น
  • อุปนิสัย

– ปลาเทวดาเป็นปลาที่แปลก บางครั้งก็รักสงบ ชอบอยู่นิ่งๆไม่ตื่นตกใจง่าย แต่ในทางตรงกันข้าม บางครั้งมีนิสัยก้าวร้าว หวาดระแวงขี้ตื่นตกใจ
  • การเลี้ยงดู

– โดยทั่วไปปลาเทวดาเป็นปลาที่รักสงบ พอจะปล่อยเลี้ยงรวมกันหลายๆตัวได้ และควรมีพรรณไม้เป็นที่หลบอาศัยบ้าง
  • อาหาร

– สำหรับอาหารที่ให้ได้แก่ ไรน้ำ ลูกน้ำ เนื้อกุ้งสับ และอาหารเม็ดสำเร็จรูป เป็นต้น
  • การขยายพันธุ์ 

– สามารถทำได้ในตู้เลี้ยง โดยวางไข่ติดกับวัตถุใต้น้ำที่มีลักษณะค่อนข้างมั่นคงแข็งแรง การวางไข่แต่ละครั้งประมาณ 300-1000 ฟอง ใช้เวลาฟักเป็นตัวราว 36 ชั่วโมง ปลาพร้อมที่จะผสมพันธุ์และวางไข่ได้เมื่อมีอายุ 8-10 เดือนขึ้นไป