7.กรองฟองน้ำ

spd_2009120512624_b

 

กรองฟองน้ำเป็นกรองที่ติดตั้งง่าย ทำความสะอาดง่าย
นิยมใช้ในตู้ปลาขนาดเล็ก-กลาง ตู้ที่ใช้ชัวคราว ตู้โชวปลา ตู้ตามร้านขายปลา จะนิยมใช้กัน ครับ ราคาถูก กินพื้นที่ตู้นิดหน่อย

สรุป ข้อดี ติดตั้งง่าย ทำความสะอาดง่าย นิยมใช้กันมาก เหมาะกับตู้ขนาดเล็ก ตู้ตามร้านขายปลา

ข้อเสีย ไม่เหมาะกับตู้ขนาดใหญ่ หรือตู้ที่มีปลาจำนวนมากๆ เพราะน้ำจะเสียง่าย

 

 

Advertisements