6.กรองใต้กลวด

ดาวน์โหลด (6)     ดาวน์โหลด (7)

 

เป็นกรองที่คุ้นเคยกันมานานมากเเล้วครับ สำหลับกรองใต้กรวด เเต่สมัยนี้อาจมีคนใช้น้อยลง
ส่วนมากจะใช้กับตู้ปลาทอง ตู้ที่จัดเเต่งสวยงาม มีหินปูสวยงามต่ายๆ กรองใต้กรวดเวลาทำความสะอาดยากมากครับ ราคาถูก

สรุป ข้อดี ราคาถูก ไม่กินเนื้อที่มาก เหมาะกับตู้นขาดเล็ก